Ako testujeme tiskárny

Ako testujeme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení multifunkčných atramentových tlačiarní

 • dodatočná spotreba: 10% 
 • tlač: 68% 
 • kopírovanie: 8,5% 
 • skenovanie: 8,5% 
 • práca v sieti: 5% 

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení multifunkčných laserových tlačiarní

 • tlač: 75% 
 • kopírovanie: 9,4% 
 • skenovanie: 9,4% 
 • práca v sieti: 6,2% 

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení jednoúčelových tlačiarní

 • tlač: 93,8% 
 • práca v sieti: 6,2% 

Tlač

Kvalitu tlače hodnotia najmenej traja experti. V prípade farebných tlačiarní posudzujeme textové dokumenty, tabuľky s grafom, farebné fotografie vo formáte A4 a dokumenty obsahujúce formátovaný text s grafikou a fotografie v nastavení na maximálnu možnú kvalitu. Sledujeme okrem iného aj farbu, kontrast a ostrosť výsledného produktu. Hodnotenie rýchlosti tlače spočíva v meraní času, ktorý ubehol od zadania tlačovej úlohy do momentu, keď vytlačené listy vyjdú z tlačiarne.

Hodnotíme tiež odolnosť tlače proti vlhkosti pri fotografiách a textových dokumentoch. Fotografie po 24-hodinovom vysychaní testujeme tromi spôsobmi. Na jednom naklonenom výtlačku nechávame vodu stekať, druhý vo vodorovnej polohe pokvapkáme a následne utrieme papierovým obrúskom, tretí znečistíme vodou, ktorú necháme cez noc zaschnúť.

Do hodnotenia tiež zahŕňame jednoduchosť ovládania tlačiarne. Známkujeme prvotnú inštaláciu a uvedenie do prevádzky, obsažnosť a zrozumiteľnosť priloženého návodu na použitie, spracovanie zadaných príkazov na tlač (vrátane zmien formátu, farieb alebo kvality) a tiež údržbu a odstraňovanie bežných problémov (napríklad poradenie si so zaseknutým papierom či jednoduchosť výmeny použitých náplní).

Náklady na tlač

Pri zisťovaní nákladov na tlač do tlačiarní vkladáme nové originálne náplne podľa údajov uvedených v dokumentácii prístroja. Tlač prebieha tak dlho, ako to tlačiareň dovoľuje, pričom informovanie o dochádzajúce farbe, pokiaľ je to možné, ignorujeme. Po tom, ako sa na výstupe prejaví nedostatok atramentu alebo tonera alebo ak tlačiareň odmietne ďalej tlačiť, proces zastavíme.

Vďaka porovnaniu hmotnosti novej a použitej náplne a spočítaniu vytlačených listov môžeme zistiť množstvo farby potrebnej na tlač jednej stránky. Výslednú cenu za jednu stranu spočítame na základe priemerných cien náplne. Náklady na tlač zisťujeme zvlášť pri textových dokumentoch, grafoch a tabuľkách a zvlášť pri farebných fotografiách. Keďže niektoré farebné tlačiarne môžu pri čiernobielej tlači používať farebné náplne, vážime pri výpočtoch nákladov na tlač pri textových dokumentoch každú náplň.

V prípade atramentových tlačiarní ďalej počítame dodatočnú spotrebu atramentu pri občasnom použití. Určité množstvo atramentu totiž tlačiarne spotrebujú pri pravidelnom samočistení dýz. Test dodatočnej spotreby prebieha niekoľko týždňov. V určité dni tlačiareň vytlačí niekoľko stránok, vo zvyšnom čase je vypnutá. Tým simulujeme bežnú situáciu v domácnostiach, ktoré nepotrebujú každodenne tlačiť väčšie množstvo listov. Potom vypočítame rozdiel medzi občasnou a častou (kontinuálnou) tlačou.

Do celkového hodnotenia zahŕňame práve dodatočnú spotrebu atramentu pri atramentových tlačiarňach.

Kopírovanie

Skúška zahŕňa hodnotenie kvality (porovnaním kópie a originálu), rýchlosti a ovládania čiernobieleho aj farebného kopírovania.

Skenovanie

Rovnako ako kopírovaní je možné túto skúšku robiť iba pri multifunkčných zariadeniach. Skúška pozostáva z hodnotenia kvality, rýchlosti a ovládania skenu stránky z časopisu (s niekoľkými stĺpcami textu a fotografiami), fotografií, textového dokumentu a tiež trojrozmerného objektu, ktorým môže byť napríklad otvorená kniha.

Práca v sieti

Zhodnotenie možnosti zapojenia tlačiarne do siete a jednoduchosť nastavenia, zdieľania siete.

Spotreba elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie v priebehu tlače, v pohotovostnom režime, v režime stand-by a pri úplnom vypnutí. Do celkového hodnotenia spotrebu energie nepočítame.

Prihlásiť