Ako testujeme pračky se sušičkou

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • pranie: 26 %
  • sušenie: 20 %
  • ovládanie: 10 %
  • spotreba vody: 10 %
  • spotreba el. energie: 10 %
  • plákanie: 5,5 %
  • odstreďovanie: 5,5 %
  • pranie a sušenie: 5 %
  • hlučnosť: 5 %
  • dĺžka pracieho cyklu: 3 %

Limity hodnotenia

Testovanie a hodnotenie prania, plákania, odstreďovania, dĺžky cyklov, spotreby elektrickej energie a vody, hlučnosti a ovládania prebieha rovnako ako pri bežných práčkach.

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Pranie

Účinnosť prania bavlnených aj syntetických odevov, ku ktorým sme pripevnili testovaciu náplň s rôznorodými typmi škvŕn od čaju až po čokoládovú zmrzlinu, sme merali optickým prístrojom, spektrofotometrom. Používali sme hodnoty získané minimálne tromi testovacími cyklami. Ak sa ich výsledky výrazne líšili, pridali sme ešte dva ďalšie.

Plákanie

Účinnosť plákania, teda zbavovanie bielizne zvyškov pracieho prostriedku, sme zisťovali analýzou vody odstredenej v špeciálnej odstredivke. Opäť sme hodnotili tak bavlnenú, ako aj syntetickú bielizeň.

Odstreďovanie

Efektivitu odstreďovania sme posudzovali porovnaním hmotnosti suchej náplne a náplne po odstredení a opäť sme hodnotili tak dávku bavlnenej, ako aj syntetickej bielizne.

Dĺžka pracieho cyklu

Dĺžku pracieho cyklu sme hodnotili na základe prepočtu nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne. Vďaka tomu sme spravodlivo mohli porovnať práčky s odlišnou kapacitou.

Sušenie

Test výkonov sušičky je založený na ČSN EN 61121. Pred sušením je bielizeň vypraná v testovanej práčke so sušičkou pri kompletnom pracom cykle určenom pre daný typ náplne (bavlna či syntetika s teplotou vody 40 °C).

Presnosť sušenia: Zvyškovú vlhkosť zisťujeme na základe porovnania hmotnosti suchej, vypranej a vysušenej bielizne. Pre program bavlna na uloženie má byť miera vlhkosti po skončení cyklu 0 %. Pri programe syntetika na uloženie by výsledná vlhkosť bielizne mala byť 1 %.

Rovnomernosť sušenia: Je stanovená ako rozdiel medzi veľmi suchými a veľmi vlhkými kusmi bielizne pri programe bavlna na uloženie.

Stláčanie bielizne: Experti posudzujú mieru pokrčenia bielizne. Hodnotí sa jednoduchosť žehlenia košele zo zmesového materiálu na zadnej strane a na prednej časti s gombíkmi po usušení pri programe syntetika.

Hodnotenie dĺžky cyklu je založené na prepočte nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne, aby bolo možné spravodlivo porovnávať modely s rozdielnou kapacitou.

Spotreba elektrickej energie a vody

Pri spotrebe energie a vody sme meranie robili vďaka prepočtu nameraných hodnôt na jeden kilogram bielizne.

Hlučnosť

Skupina expertov hodnotila, aké hlasné sú prístroje pri praní aj odstreďovaní a či a aké silné vydávajú rušivé zvuky.

Ovládanie

Testy ovládania prebiehali formou hodnotenia odborníkov. Zisťovali sme prehľadnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, používateľskú príjemnosť vkladania a vyberania bielizne vrátane veľkosti plniaceho otvoru, prehľadnosť ovládacieho panela či jednoduchosť údržby.

Prihlásiť