Ako testujeme instantní kávy

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • senzorické hodnotenie: 45 %
  • antioxidačná aktivita: 25 %
  • nežiaduce látky: 20 %
  • obal a deklarácie: 10 %

Senzorické hodnotenie jednotlivých parametrov – farby, vône, chute a celkového dojmu – sa urobilo profilovou metódou, ktorá spočíva v ohodnotení každého jednotlivého parametra. Závažné defekty sa hlásili aj slovne. Príprava vzoriek prebehla podľa ČSN 58 01 13, jedna lyžička kávy sa zaliala 100 ml horúcej (90 °C) vody. Testovanie vykonalo 10 hodnotiacich, konzumentov kávy. Ako neutralizátor chuti bola k dispozícii pitná voda.

Množstvo kofeínu sa stanovilo metódou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie so spektrofotometrickým detektorom.

Celková antioxidačná aktivita sa merala spektrofotometricky na základe reakcií s radikálom DPPH (2,2-Difenyl-1-pikrylhydrazylom).

Nežiaduce látky sme analyzovali pomocou niekoľkých metód. Ochratoxín A a akrylamid sa stanovili použitím kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou detekciou. Množstvo furánu sme zisťovali pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou.

Prihlásiť