Ako testujeme televizory

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení
 

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému pr

  • Obraz: 45 %
  • Zvuk: 25 %
  • Ovládanie: 10 %
  • Tunery a pripojenie: 5 %
  • Smart TV: 10 %
  • Spotreba el. energie: 5 %

V roku 2016 došlo k revízii testovacieho programu. Výsledky modelov publikované skôr sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa tak môže od pôvodnej publikácie v niektorých ohľadoch trochu líšiť.

Obraz

Experti hodnotia kvalitu obrazu z rôznych zdrojov pri sledovaní vybraných scén (filmových, štúdiových aj vonkajších záberov). Zvlášť hodnotia obraz v štandardnom a vysokom rozlíšení z digitálnych tunerov DVB-T/C. Satelitný obraz DVB-S hodnotia spoločne pre štandardné aj vysoké rozlíšenie. Ďalej posudzujú obraz zo signálu vo vysokom rozlíšení z HDMI zdroja a pri vybraných televízoroch tiež signál v Ultra HD (prípadne vrátane HDR funkcie).

Vizuálne skúšky prebiehajú pri optimálnom nastavení obrazu: východiskovým bodom tohto nastavenia je optimálny jas a kontrast zistený v laboratóriu, cieľom je dosiahnutie čo najprirodzenejšej reprodukcie farieb. Osvetlenie miestnosti je konštantné a zodpovedá bežnej obývačke.

Ďalej sú hodnotené pozorovacie uhly (meranie poklesu kontrastu a veľkosti farebnej odchýlky v závislosti od uhla pohľadu) a vlastnosti obrazovky pri prítomnosti zdrojov jasného svetla.

Známka udelená za plynulosť rýchlych scén zodpovedá optimálnemu nastaveniu funkcie pre zlepšenie plynulosti (ak je prítomná), teda takému, ktoré vedie k najlepšiemu pomeru medzi plynulosťou a prítomnosťou obrazových chýb (digitálnych artefaktov).

Rovnomernosť podsvietenia posudzujeme meraním uniformity svietivosti čierneho a bieleho obrazu a zistením rozdielu medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami obrazovky.

Zvuk

Meranie hlasitosti reproduktorov a hodnotenie kvality reprodukcie pri počúvaní klasickej a populárnej hudby a televíznej drámy (scény obsahujúce dialógy a hudbu v pozadí).

Tunery a pripojenie

Hodnotenie počtu tunerov, vstupov pre video, zvukových výstupov, prítomnosť a možnosť USB konektorov, vstupov na pamäťové karty atď.

Ovládanie

Hodnotenie jednoduchosti inštalácie a nastavenia (ladenie kanálov, ich ukladanie a triedenie, nastavenie obrazu, prehľadnosti, ovládanie a rýchlosti pohybu v menu) a bežného používania (ovládania a času odozvy pri zapínaní, prepínaní kanálov a zmene hlasitosti). Okrem rozvrhnutia a funkčnosti diaľkového ovládania hodnotíme aj ovládanie priamo na prístroji. Hodnotíme tiež používanie teletextu, programového sprievodcu a kvalitu návodu na použitie.

Multimediálny prehrávač

Posúdenie kvality zobrazenia fotografií z USB zdroja a ovládanie prehliadača. Ďalej hodnotíme kompatibilitu zabudovaného prehrávača videa s najčastejšími formátmi videa, teda so súbormi získanými z internetu a nasnímanými kvalitnými súčasnými videokamerami, fotoaparátmi a smartfónmi. Nakoniec posudzujeme jednoduchosť a možnosti pripojenia do domácej počítačovej sieti.

Nahrávanie

Hodnotenie ovládania a možnosť funkcie záznamu vysielania na externé úložisko, ďalej funkcia časového posunu.

Smart TV

Čím ďalej tým viac televízorov disponuje pripojením na internet. To umožňuje používať množstvo aplikácií a tiež internetový prehliadač. V teste sme hodnotili rozvrhnutie a ovládania smart menu či použiteľnosť obchodu s aplikáciami. Ďalej sme posudzovali jednoduchosť a rýchlosť ovládania internetového prehliadača v porovnaní so smartfónom či tabletom, a to s najvhodnejším pribaleným diaľkovým ovládačom.

Spotreba energie

Spotrebu elektrickej energie meriame počas prevádzky v predvolenom a optimálnom nastavení obrazu a v režime stand-by. Hodnotíme energetickú účinnosť televízora, okrem absolútnej spotreby energie teda berieme do úvahy okrem iného aj veľkosť obrazovky.

Prihlásiť