Ako testujeme dětské holínky

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnocení dětských holínek

  • přilnavost podrážky: 30 %
  • opotřebení: 30 %
  • odolnost před prasknutím: 30 %
  • stálost barev: 5 %
  • nežádoucí látky: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

priľnavosť podrážky 30 %, opotrebenie 30 %, odolnosť proti prasknutiu 30 %, stálosť farieb 5 %, nežiaduce látky 5 %

Priľnavosť podrážky

Laboratórium testovalo v súlade s normou ČSN EN ISO 13287. Testovali sme ochranu proti pošmyknutiu v dvoch situáciách: pri prirodzenom došľape na päte a došľape na celú plochu nohy naraz.

Test prebiehal na suchých a vlhkých keramických dlaždiciach umiestnených na páse, ktorý je schopný kontrolovať pohyb vo vodorovnom smere. Počas testu sme položili jednu topánku z páru na povrch a pôsobili na ňu zhora silou, ktorá simulovala zaťaženia ľudskou nohou. Povrch, teda dlaždice umiestnené na pohyblivom páse, sa potom dali do pohybu a laboratórium vypočítaním horizontálnych a vertikálnych síl zistilo tzn. dynamický frikčný koeficient.

Opotrebovanie

Odolnosť podšívky proti oteru bola overená pomocou Martindale (ČSN EN ISO 12947-2). Vzorka textílie, ktorá v našom prípade predstavovala časť podšívky odobratej z oblasti päty, je umiestnená na stroji, kde sa otiera o brúsnu látku. Kontakt tkaniny a brúsnej plochy prebieha kontrolovanou silou všetkými smermi a v tomto prípade simuluje trenie päty o podšívku.

Pri detských gumových čižmách sme urobili 25 600 cyklov so suchou a 12 800 cyklov s vlhkou podšívkou. Hodnotenie sme priradili podľa stupňa poškodenia, prípadne pretrhnutia zlomu a vzniku diery.

Pri teste odolnosti podrážky proti opotrebeniu sme vychádzali z medzinárodnej normy EN ISO 4649. Z podrážky sme vzali vzorku s priemerom 16 mm, zvážili sme hmotnosť a umiestnili ju do stroja, ktorý vzorku trel proti brúsnej látke. Nakoniec sme zvážili hmotnosť vzorky pred začiatkom testu a po ňom.

Takisto sme testovali riziko zmrštenia gumy, ktoré sa môže prejaviť po dlhšom používaní, niekedy aj po kratšom čase za predpokladu, že topánky sú vystavené vyšším teplotám. Naši laboranti umiestnili topánky do klimatickej komory, kde na ne nechali pôsobiť teplotu 70 °C počas siedmich dní. Priebežne pritom, vo vopred stanovených intervaloch, na siedmich vybraných miestach merali, či a o koľko centimetrov sa topánky zmenšili.

Odolnosť proti prasknutiu

Pružnosť topánky v priehlavku testovalo laboratórium na základe normy EN ISO 20344. Najskôr bola odobratá vzorka gumy z oblasti priehlavku. Vzorka sa potom umiestnila do prístroja, ktorý ju ohýbal 50 000-krát štandardizovaným spôsobom. Mieru poškodenia sme zmerali a ohodnotili najlepšou známkou v prípade, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu, a najhoršou, ak vzorka gumy praskla.

Test odolnosti podrážky proti prasknutiu vychádzal z rovnakej normy. Laboranti položili podrážku do testovacieho zariadenia. Potom ju prepichli štandardným spôsobom a vytvorili rezným nástrojom dieru hlbokú 2 mm. Pomocou lupy so stupnicou nakoniec zmerali počiatočná dĺžku vpichu a spustili záťažový test. Pri ňom podrážku 30 000 ohli. Po dokončení testu lupou znovu zmerali dĺžku trhliny v mieste vpichu a porovnali rozdiel pred začiatkom testu a po ňom. Túto skúšku urobili aj s gumou, ktorá predtým prešla záťažovou skúškou zmršťovania, aby sme overili, ako sa mení pružnosť podrážky staršej a opotrebovanej gumy.

Stálosť farieb

Skúška stálosti farieb prebehla podľa normy ČSN EN ISO 105-E04. Odobrali sme vzorku z obuvi a namočili ju pri izbovej teplote spolu s bielou látkou na 30 minút do alkalického roztoku s pH 8. Potom sme umiestnili celú vzorku medzi dve sklenené platne a pôsobili na ne tlakom 12,5 kPa. Platne sme umiestnili na štyri hodiny do komory s teplotou približne 37 °C. Po uplynutí tohto času sme vzorku vybrali a oddelili ju od bielej látky, nechali ju vysušiť a  podľa farebnej stupnice zmerali zmenu farebnosti.

Prihlásiť