Ako testujeme chladničky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • chladicí výkon: 20 %
  • spotřeba elektrické energie: 20 %
  • tepelná stabilita: 10 %
  • doporučené nastavení teplot: 10 %
  • mrazicí výkon: 10 %
  • hlučnost a vibrace: 10 %
  • optimalizované nastavení teplot: 10 %
  • izolace: 5 %
  • obsluha: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

chladiaci výkon 20 %, mraziaci výkon 10 %, tepelná stabilita 10 %, odporúčané nastavenie teplôt 10 %, optimalizované nastavenia teplôt 10 %, izolácia 5 %, ovládanie 10 %, hlučnosť a vibrácie 5 %, spotreba elektrickej energie 20 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Skúšky výkonu prebiehajú v miestnosti s teplotou a vlhkosťou špecifikovanú normou EN ISO 15502. Tiež inštalácia jednotlivých modelov na účely testu a ich naplnenie kvôli simulácii reálneho používania prebieha podľa tejto normy.

POZNÁMKA: Testy prebiehajú v medzinárodnej spolupráci niekoľkých spotrebiteľských organizácií a každá má pri zadávaní výrobku k testu možnosť zvoliť, či bude testovaná aj funkcia rýchleho chladenia alebo mrazenia. V niektorých prípadoch sa tak môže stať, že pri chladničke, ktorá funkcií rýchle chladenie disponuje, nebol test vykonaný. Skúšky chladiaceho a mraziaceho výkonu v prípade rýchleho chladenia alebo mrazenia nemajú na celkovú známku váhu.

Chladiaci a mraziaci výkon

V priebehu testu chladiaceho výkonu meriame čas, ktorý chladiaca časť prístroja potrebuje na schladenie čerstvých potravín na teplotu 8 a 4 °C, respektíve na najnižšiu ustálenú hodnotu. Niektoré chladničky sú vybavené zásuvkou na uchovávanie chúlostivých potravín − v takom prípade je cieľová teplota 2 °C.

Pri skúške mraziaceho výkonu hodnotíme, za ako dlho dokáže mraznička zmraziť potraviny na teplotu −18 °C. Potraviny pri testoch chladiaceho a mraziaceho výkonu simulujú špeciálne balíčky z gélovej hmoty, do ktorých sú zavedené senzory, ktoré merajú skutočnú teplotu.

Tepelná stabilita

Pri týchto skúškach sledujeme vplyv okolitej teploty na správne fungovanie chladničky a mrazničky. Zisťujeme tak, či chod prístroja môže poznamenať umiestnenie napríklad do pivnice, garáže či nevykurovanej chalupy, alebo, naopak, do horúcej miestnosti. Prístroje testujeme v miestnostiach s teplotami 10 °C a 32 °C pri nastavení teploty v chladiacej časti na 4 °C (ak je vybavená zónou na uchovávanie chúlostivých potravín, tak na 2 °C v spomínanej zóne). Cieľová teplota v mrazničke by mala byť −18 °C. Pokiaľ prístroj nemá dva termostaty, je rozhodujúca teplota v chladničke. Sledujeme, či chlad alebo teplo v okolí môžu vychýliť teplotu vnútri prístroja.

Odporúčané nastavenia teplôt

Meriame odchýlky medzi vnútornými teplotami v chladiacej a mraziacej časti pri nastavení termostatu na odporúčanú teplotu podľa výrobcu a ideálnymi teplotami (4 °C v chladničke, −18 °C v mrazničke). Okolitá teplota pri skúške je 25 °C.

Optimalizované nastavenia teplôt

Pri optimalizovanom nastavení na termostate zadáme spomínanú ideálnu cieľovú teplotu a sledujeme, či a za ako dlho ju spotrebič skutočne dosiahne.

Izolácia

Cieľom tohto testu je zistiť, za ako dlho po výpadku elektrického prúdu vzrastie vnútorná teplota v mrazničke z −18 °C na −9 °C, keď začínajú byť aktívne najodolnejšie baktérie. Okolitá teplota pri skúške je 25 °C.

Ovládanie

Na celkovej známke za ovládanie sa podieľa jednoduchosť čistenia, prístupnosť úložných priestorov, jednoduchosť nastavenia, viditeľnosť alebo počuteľnosť varovných signálov a indikátorov a vnútorné osvetlenie.

Spotreba energie

Celkové hodnotenie vychádza z nameraných hodnôt spotreby elektrickej energie a spočítanej efektivity jej využitia na jeden liter využiteľného objemu. Tým sa vyhýbame znevýhodňovaniu veľkých chladničiek oproti menším modelom. Vo výsledkových tabuľkách uvádzame tiež hodnotu celkovej ročnej spotreby.

Hlučnosť a vibrácie

Subjektívne hodnotí trojica expertov.

Prihlásiť