Ako testujeme alkalické AAA baterie

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • výdrž baterie: 80 %
  • informace: 20 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Výdrž batérie 80 %, označenie a informácie 20 %.

Výdrž batérie

Batérie sme testovali pri dvoch typických situáciách, pri ktorých sa čerpá elektrická energia odlišným spôsobom.

Pri prvej skúške simulovali v laboratóriu použitie batérií v prenosnom svietidle. Batérie sme každý deň testovali osem hodín, pričom každú hodinu sme ich zapli na štyri minúty. Merali sme výdrž batérií do okamihu, keď ich napätie kleslo pod hraničnú hodnotu 0,9 voltu.

Túto skúšku sme simulovali pri izbovej teplote 22 °C, ale aj pri teplote0 °C, aby sme zistili rozdiel medzi výdržou batérií pri odlišných teplotných podmienkach.

Druhá skúška simulovala použitie batérií v bezdrôtovej myši. Simulovali sme každý deň 6 hodín práce s bezdrôtovou myšou až do okamihu, keď ich napätie kleslo pod 0,9 voltu. Táto skúška naznačuje výdrž batérie pri kancelárskom použití.

Označenie a informácie

Hodnotenie praktických informácií a upozornenie na obale aj na samotných batériách. Sledovali sme, okrem iného, základné označenie batérií, či je uvedený dátum výroby aj dátum spotreby, krajina pôvodu, ďalej zamýšľané použitie, informácie o recyklácii aj bezpečnostné pokyny a rady.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť