Ako testujeme doplňky s omega-3 kyselinami

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah omega-3 nenas. mast. kys.: 70 %
  • dodržení deklarace: 20 %
  • vitamín D: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Obsah omega-3 nenasýtených mastných kyselín 70 %, vitamín D 10 %, dodržanie deklarácie 20 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Obsah EPA a DHA

Obsah polynenasýtených mastných kyselín EPA a DHA sme zisťovali plynovou chromatografiou s plameňovo ionizačnou detekciou (GC-FID).

Vitamín D

Vitamín D sme zisťovali kvapalinovou chromatografiou s detekciou fotodiodového poľa (LC-DAD).

Dodržanie deklarácie

Presnosť deklarácie sme zisťovali porovnávaním deklarovaných a nameraných hodnôt.

Kontaminácia

Obsah ortuti sme zisťovali atómovou absorpčnou spektrometriou (AAS-AMA).

Prihlásiť