Ako testujeme příslušenství k vozu

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 50 %
  • konstrukce: 35 %
  • sestavení nosiče: 15 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Zostavenie nosiča 15 %, konštrukcia 35 %, praktické skúšky 50 %.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Zostavenie

Hodnotili sme kvalitu a zrozumiteľnosť návodu na použitie, obsah informácií, jednoduchosť zostavenia nosiča aj jeho časovú náročnosť.

Konštrukcia

Skúšali sme prispôsobenie nosiča na prevoz bicyklov rôznych veľkostí a hodnotili sme jeho konštrukčné prvky. Posudzovali sme najmä kvalitu spracovania jednotlivých častí nosiča, napríklad sťahovacie pásky a čeľuste na uchytenie rámu bicykla.

Celková známka zahŕňala aj skúšku korózie, pri ktorej sme každý testovaný nosič umiestnili do skúšobnej koróznej komory SC 1000, kde boli vzorky vystavené 48 hodín soľnej hmle. Sledovali sme, či sa na jednotlivých častiach výrobku, napríklad skrutkách, maticiach, nitoch, zámkoch, trubkách, profiloch alebo upínacom prvku na ťažné zariadenie, neobjavila biela alebo červená hrdza.

Zaujímalo nás, či sú nosiče vybavené zabezpečením proti krádeži, či majú zámky na zamknutie nosiča k vozidlu aj bicyklov v nosiči.

Praktické skúšky

Testované nosiče sme preverili, či je náročné ich pripevnenie na strechu automobilu, či je na inštaláciu potrebné náradie (ak áno, či je súčasťou balenia) a či pri inštalácii nehrozí poškodenie vozidla. Pritom sme merali časovú náročnosť upevnenia.

Testovali sme aj jednoduchosť pripevnenia bicyklov na nosič. Zamerali sme sa na používanie čeľustí na uchytenie rámu bicykla a pások na zabezpečenie kolies. Do hodnotenia sme premietli aj to, či sa bicykle pri prevoze vzájomne dotýkajú.

Pri skúšobných jazdách sme s každým nosičom prešli 110 kilometrov na troch rôznych cestách:

1) diaľnica; dĺžka 50 km; rýchlosť 130 km/h,

2) cesty II. a III. triedy; dĺžka 50 km, stúpanie, klesanie, prudké zákruty, akcelerácia a brzdenie; rýchlosť 10-80 km/h,

3) poľná cesta; dĺžka 10 km, diery, výmole, hrubý štrk, drobné kamienky; rýchlosť 5-10 km/h.

Sledovali sme, či nedochádza k uvoľňovaniu upevňovacích prvkov, či sa bicykle nekývajú a či nedošlo k poškodeniu bicyklov alebo auta.

Prihlásiť