Ako testujeme bělicí zubní pasty

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • odborné posouzení: 75 %
  • praktické zkoušky: 15 %
  • informace na obale: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

odborné posúdenie 75 %, praktické skúšky 15 %, údaje na obale 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami, a vtedy nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Do testu sme zaradili 13 bieliacich a 2 klasické zubné pasty.

Odborné posúdenie

Obrusovanie skloviny: stanovenie obrusu (RDA) podľa J. J. Hefferrena (1976) a ADA (American Dental Association) a ISO 11609. Odstraňovanie zubných škvŕn: testovalo sa v zmysle Pellicle Cleaning Ratio (PCR) podľa G. R. Stookey (1982) a NF EN ISO 11609.
Obsah fluoridu: testuje sa v súlade s predpisom 1223/2009 o kozmetických výrobkoch a normou ČSN EN ISO 11609. Hodnotili sme, či pasty spĺňajú avizované rozpätie obsahu fluoridu podľa týchto predpisov. Skutočný obsah fluoridu sme merali pomocou plynovej chromatografie.

Farba a žiarivosť zubov: testu sa zúčastnili muži aj ženy vo veku 18 - 65 rokov. Každý výrobok testovalo 30 osôb, ktorým sme pred začiatkom testu odfotili stav ich chrupu. Po uplynutí mesiaca boli testujúci pozvaní do laboratória, kde prípadnú zmenu farby chrupu aj žiarivosti hodnotili traja skúsení experti. Odtieň sme určovali podľa škály Vitapan.

Praktické skúšky

Po mesačnom používaní pasty vyplnilo 30 testujúcich dobrovoľníkov dotazník s otázkami týkajúcimi sa kozmetických vlastností a účinnosti. Hodnotili, ako sa produkty vytláčajú z tuby, akú majú konzistenciu, príchuť, alebo či poskytujú pocit sviežeho dychu. Dobrovoľníci sa vyjadrovali aj k účinkom zo svojho pohľadu, teda či pasta dokáže zuby vybieliť, odstrániť z nich škvrny a dodať im lesk.

Informácie na obale

Hodnotenie informácií pre spotrebiteľov uvedených na škatuľke a tube pasty: napríklad adresa výrobcu, trvanlivosť výrobku, čitateľnosť písma.

Prihlásiť