Ako testujeme chrániče zad pro zimní sporty

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • ochrana zad: 65 %
  • praktické zkoušky: 30 %
  • návod k použití: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Ochrana chrbta 65 %, praktické skúšky 30 %, návod na použitie 5 %.

Limity hodnotenie

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Ochrana chrbta

Odolnosť sme testovali podľa normy EN 1621-2:2014. Chrániče boli uskladnené 24 hodín pri teplote - 10°C, a potom sme na ne spustili závažie s hmotnosťou 5 kg z výšky 1 m. Nárazy sme opakovali 5 krát pri každom chrániči, vždy s úderom na jeho inú oblasť. Po každom náraze sme na podstavci, na ktorý bol chránič pripevnený, odmerali zvyškovú silu nárazu v jednotkách newtonov. Podľa normy pre nižšiu triedu ochrany 1, nesmie priemer zvyškových síl pri piatich nárazoch presiahnuť 18 kN. Zároveň ani pri jednom náraze nesmie byť zostatková sila vyššia ako 24 kN. Pri  vyššej triede ochrany 2 nesmie priemer síl presiahnuť 9 KN, pričom pre jednotlivé nárazy platí horný limit 12 kN.

Praktické skúšky

Tieto skúšky sú zamerané na komfort a praktické vlastnosti pri používaní chrániča v bežných podmienkach. Šesť testujúcich (v zložení traja muži a tri ženy, aktívni lyžiari a snowboardisti) ohodnotilo praktické použitie chráničov formou dotazníka. Medzi kritériá patrilo nastavenie popruhov a opasku, komfort, obmedzenie pohyblivosti, stabilita upevnenia chrániča, možnosť vybrať si ochranný panel, zápach a priedušnosť.

Návod na použitie

Hodnotili sme prehľadnosť, čitateľnosť a veľkosť písma, grafické označenie typu aj parametrov chrániča podľa normy EN 1621-2:2014, informácie o údržbe, čistení alebo upozornenie na možné poranenie chrbtice.

Prihlásiť