Ako testujeme fotoaparáty

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • kvalita snímků: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • kvalita videa: 10 %
  • displej a hledáček: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Kvalita snímok 50 % kvalita videa 10 %, displej a hľadáčik 10 %, ovládanie 30 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitovaná hraničnými hodnotami V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Poznámka

Počas roka 2016 došlo k miernej revízii testovacieho programu. Výsledky niektorých modelov otestovaných v minulosti sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Hodnotenie sa tak môže v niektorých ohľadoch mierne odlišovať od pôvodnej publikácie.

Kvalita snímok

Bežné osvetlenie - Päť expertov posudzuje kvalitu snímok vyfotených v úplne automatickom režime pri dennom svetle (intenzita svetla 8000 luxov) a portrét v interiéri (140 luxov). Hodnotiaci sa okrem iného zameriavajú na kvalitu expozície, ostrosť jemných detailov, zachytenie tvárí aj reprodukciu farieb, vrátane pleťových tónov.

Nízke osvetlenie - Výkony všetkých fotoaparátov hodnotíme v automatickom režime. Posudzujeme snímky statickej scény (11 a 30 luxov), pohyblivých objektov (11 luxov) a portréty so zadným svetlom. Okrem celkovej expozície sledujeme aj prítomnosť šumu a pohybového rozmazania alebo správanie autofokusu. Pri pokročilých fotoaparátoch navyše hodnotíme snímky vytvorené pomocou ručného nastavenia (11 luxov, manuálne nastavenie vyváženia bielej, citlivosť ISO 3200).

Rozlíšenie - Posudzujeme rozlíšenie (ostrosti jemných detailov) snímok testovacieho obrazca pri najväčšom oddialení aj maximálnom priblížení. Berieme do úvahy aj aberácie čiže farebné nedostatky (nežiaduce farebné lemovanie kontrastných predelov). Pri pokročilých fotoaparátoch posudzujeme nielen rozlíšenie snímok vo formáte JPEG, ale aj v bezstratovom formáte RAW.

Stabilizácia obrazu - V tejto skúške testujeme účinnosť stabilizácie pomocou špeciálneho vibračného zariadenia simulujúceho pohyby ľudskej ruky s využitím zoomu pri dobrých svetelných podmienkach (1000 luxov) aj pri bežnom uhle záberu a pri slabom osvetlení (11 luxov).

Dynamický rozsah - Meranie snímačom zachyteného rozsahu odtieňov medzi najtmavšími a najsvetlejšími bodmi pri hodnotách ISO 100, 800, 1600 a 3200. Nezapočítava sa do celkového hodnotenia (celkovo vnímaná kvalita snímok sa hodnotí v rámci uvedených vizuálnych skúšok).

Reprodukcia farieb - Kontrolné meranie snímok testovacej tabuľky, ktoré môže poukázať na významné odchýlky farieb a poskytnúť užitočné informácie (napríklad ak by ste fotoaparát používali so špecifickými technickými aplikáciami). Nereprezentuje však subjektívne vnímanie farieb a nezapočítava sa do celkového hodnotenia. Posúdenie vnímanej farebnej reprodukcie je súčasťou hodnotenia snímok vyhotovených pri bežnom a nízkom osvetlení (pozri vyššie).

Ďalej hodnotíme vinetáciu (tmavnutie rohov či okrajov fotografie; pri pokročilých fotoaparátoch navyše aj pri snímkach vo formáte RAW) a geometrické skreslenie obrazu (sférické skreslenie rovných línií; pri pokročilých fotoaparátoch sú navyše hodnotené snímky vo formáte RAW a skreslenie mimo okrajov fotografie).

Hodnotíme aj tvorbu nežiaducich odleskov spôsobených zdrojom svetla mimo záber, napríklad zboku dopadajúcimi lúčmi. Pre tento účel využívame v laboratóriu laser. Sledujeme aj prejavy nežiaduceho rozptylu svetla, teda nevhodné zosvetlenie viditeľné najmä v tmavých oblastiach snímky. Pri tomto teste posudzujeme aj to, či je čierna diera v bielej ploche na snímke skutočne čierna. V ideálnom prípade by mala byť, ale nemusí to tak byť vždy, pretože svetlo môže vplyvom nežiaducich odrazov končiť na zlom mieste.

Do skúšok kvality snímok sme zaradili aj hodnotenie celkovej kvality portrétu s bleskom, ďalej posúdenie fotografie testovacej tabuľky zhotovenej zo vzdialenosti 1,3 a 5 metrov a hodnotenie dosahu blesku s využitím testovacích štítkov rozmiestnených do vzdialenosti 5 metrov a šírky 4 metre.

Rozšírené manuálne funkcie takzvaných pokročilých fotoaparátov skúšame v testovacej procedúre obohatenej o test kvality snímok v manuálnom režime, pričom dôraz kladieme na náročnejšie situácie, ako je fotenie v šere. Sledujeme aj dynamický rozsah, rozlíšenie a obrazové nedostatky pri fotení vo formáte RAW.

Kvalita videa

Hodnotíme celkovú kvalitu videozáznamu natočeného pri dennom aj nízkom osvetlení (3500 a 11 luxov), vo vysokom rozlíšení a pri prístrojoch, ktoré to umožňujú aj ultra vysokom rozlíšení. Pri hodnotení kvality zvukového záznamu prihliadame aj na prípadné rušivé zvuky spôsobené napríklad mechanikou autofokusu alebo zoomu aj filtra proti ruchom spôsobených vetrom.

Displej a hľadáčik

Posúdenie kvality hľadáčika a displeja, konkrétne jasu, kontrastu, farebnej vernosti, použiteľnosť pri jasnom aj nízkom osvetlení, pozorovacích uhlov , rozlíšenia a obnovovacia frekvencie pri pohybe fotoaparátom. Pri hľadáčikoch berieme do úvahy aj ich presnosť, ktorá býva problematická najmä pri optických priehľadných hľadáčikoch.

Ovládanie

Odborníci hodnotia návod na použitie, jednoduchosť vyberania pamäťovej karty a batérie, nastavenie jednotlivých funkcií, kvalitu spúšte aj prácu so zoomom. Pri pokročilých modelom hodnotíme aj nastavenie pokročilých funkcií, ručné zaostrenie a prípadne jednoduchosť výmeny objektívu. Testujeme aj rýchlosť fotoaparátov - rýchlosť zapínania, oneskorenie uzávierky (pri snímaní cieľa vzdialeného 1 m a 8,5 m), intervaly medzi jednotlivými snímkami (v bežnom režime aj pri kontinuálnom snímaní) a celkovú svižnosť ovládania.

Prihlásiť