Ako testujeme akumulátorové vrtačky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • vrtání: 55 %
  • obsluha: 25 %
  • vybavenost: 10 %
  • zátěžový test: 5 %
  • návod k použití: 5 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

vŕtanie 55 %, záťažový test 5 %, návod na použitie 5 %, ovládanie 25 %, vybavenosť 10 %

Limity hodnotenie

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V tomto konkrétnom teste sú limitujúcimi faktormi zlé výsledky v záťažových testoch a bezpečnosti.

Vŕtanie

So sieťovými príklepovými vŕtačkami sme vŕtali do žuly a betónu so zapnutým príklepom. Pri betóne sme použili vrtáky s priemerom 12 a 16 mm, pri žule vrták s priemerom 6 mm. V oboch prípadoch sme rýchlosť nastavili na maximum.

Bez príklepu sme vŕtali do ocele pri maximálnej rýchlosti, vrtákom s priemerom 6 mm.

Šraubovanie sme testovali na borovicovom dreve so šraubami s rozmermi 3 x 40, 8 x 80 a najnovšie tiež 10 x 120 mm. Šraubovali sme aj do ocele, a to so šraubami 6 x 16 mm do vopred vyvŕtanej diery. Hodnotili sme presnosť a rýchlosť a reakciu vŕtačky na zmenu nastavenia otáčok a sily.

Skúšali sme tiež, ako ľahko sa vyberajú vrtáky zo skľučovadla po skončení vŕtania. Pri skúške presnosti vŕtania sme merali, či sa vrták vychyľuje od osi otáčania, a to pri voľnobehu vo vzdialenosti 4 centimetrov a pri vŕtaní.

Akumulátorové vŕtačky vybavené príklepom boli testované iba v tomto režime. Použitý materiál bol betón, priemer vrtákov 6, 8 a 10 mm a rýchlosť nastavená na maximum. Pri skúškach vŕtania sme používali tri materiály: vápenec, drevo a kov (oceľ). Pri všetkých skúškach sme použili 6 mm vrták a rýchlosť sme nastavili na maximum.

Pri skúškach šraubovania sme použili borovicové drevo a oceľ. Do dreva sme za - a vyšraubovávali šrauby s rozmermi 8 x 80 a 10 x 120 mm. Do ocele sme používali šrauby 6 x 16 mm, pričom najprv sme si predvŕtali dieru. Hodnotili sme presnosť a rýchlosť vŕtania a reakciu vŕtačky na zmenu nastavenia otáčok a sily.

Akumulátorové vŕtačky prešli tiež skúškami životnosti batérie. Merali sme, koľko dier s priemerom 6 mm a hĺbke 40 mm pri maximálnej rýchlosti dokáže navŕtať s plne nabitou batériou. Ďalej sme počítali, koľko šraub s rozmermi 6 x 80 mm zvládne s plne nabitou batériou zašraubovať do dreva. Skúšky sme následne zopakovali po 15 minútovom nabíjaní batérie.

Záťažový test

Pri skúškach životnosti motora sme vŕtali do dreva, kovu a šraubovali do dreva s pravidelnými prestávkami. Pri skúškach odolnosti príklepu sme vŕtali s príklepom do betónu a kameňa s pravidelnými prestávkami. Pokiaľ vŕtačka nevydržala stanovený počet cyklov a pokazila sa pred jeho dosiahnutím, zopakovali sme skúšku s novým kusom.

Návod na použitie

Odborníci hodnotili prehľadnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, prítomnosť základných informácií, bezpečnostných varovaní a informácie o nakladaní s odpadom.

Ovládanie

Hodnotili sme na päťbodovej škále podľa detailnej tabuľky jedným odborníkom. Do úvahy sme vzali tiež poznatky z testov výkonu.

Bezpečnosť

Elektrická bezpečnosť sme hodnotili podľa normy ČSN EN 60745-2-1. Pri akumulátorových vŕtačkách sme skúmali dodržanie požiadaviek normy ČSN EN 60 335-2-29, ktorá pojednáva o nabíjačkách. Ďalej sme posudzovali izolácie jednotlivých častí vŕtačky pri náhodnom navŕtaní elektrického vedenia, pri náhodnom dotyku elektrických častí, mechanickú bezpečnosť a ochranu proti preťaženiu.

Vybavenosť

Hodnotili sme počet rýchlostí, možnosti nastavenia rýchlosti, zmeny smeru otáčania alebo nastavenie krútiaceho momentu, dlhší tvar rukoväte, aretáciu skľučovadla a ďalšie aspekty.

Prihlásiť