Ako testujeme chytré hodinky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • monitoring aktivit: 45 %
  • uživatelská přívětivost: 25 %
  • chytré funkce: 15 %
  • baterie: 10 %
  • vlastnosti a výbava: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení fitness náramkov

Monitoring aktivít 45 %, inteligentné funkcie 15 %, používateľská prívetivosť 25 %, aplikácia 0 %, batéria 10 %, vlastnosti a výbava 5 %.

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení inteligentných hodiniek

Monitoring aktivít 20 %, inteligentné funkcie 35 %, používateľská prívetivosť 25 %, aplikácia 5 %, batéria 10 %, vlastnosti a výbava 5 %.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Každý náramok testovali a hodnotili traja ľudia, každý iného veku a postavy, zastúpení boli muži aj ženy.

Monitoring aktivít

Testy presnosti a stálosti nameraných dát prebiehali kvôli potvrdeniu výsledkov dvakrát. Hodnotiaci vykonávali vždy rovnakú činnosť. Presnosť dát bola porovnávaná s profesionálnymi meracími prístrojmi:

  • presnosť výstupov integrovaného srdcového monitora s hrudným srdcovým monitorom
  • presnosť výpočtu množstva spálených kalórií s dychovým analyzátorom COSMED; skúšky prebiehali pri chôdzi, behu, jazde na bicykli, na rotopéde aj pri bežnej činnosti
  • presnosť nameraného počtu krokov s klasickým krokomerom zaveseným na boku
  • presnosť výpočtu vzdialenosti - vnútri na bežiacom páse, vonku na základe dát z Google máp
  • presnosť merania nadmorskej výšky bola overovaná podľa mapových údajov

Stabilita dát bola testovaná pri meraní počtu krokov, výpočte prejdenej vzdialenosti a množstve spálených kalórií, meranie srdcového tepu v stave nečinnosti aj pri ľahkom cvičení

Skúšky monitoringu spánkovej aktivity zahŕňali jednoduchosť nastavenia funkcie a jej aktiváciu, nastavenie budíka s možnosťou zobudiť sa na základe sledovania spánkových cyklov aj jednoduchosť porozumenia dátam znázornených v aplikácii.

Používateľská prívetivosť

Súhrnná známka pri fitness zohľadňuje kvalitu a úžitkovú hodnotu stimulov, čitateľnosť displeja pri športe, vhodnosť zariadení pre športovcov verzus nešportovcov aj  komfort nosenia.

Známka nazvaná „všeobecné“ zahŕňa zobrazenie času, kvalitu displeja, jeho čitateľnosť v rôznych svetelných podmienkach, gestá na ovládanie zariadení, pripojenie k telefónu a jednoduchosť použitia nabíjačky.

V „nastavení“ sme sa zamerali na iniciačný proces nastavenia prístroja, na proces synchronizácie, orientáciu v menu aj na možnosť personalizácie náramku alebo hodiniek.

Aplikácia

Hodnotenie zohľadňuje ovládanie a prispôsobenie aplikácie, jednoduchosť inštalácie nových aplikácií a mieru interakcie medzi zariadením a smartfónom. Tieto skúšky boli samostatné pre operačné systémy Android a iOS.

Batérie

Hodnotená bola dĺžka nabíjania celkom prázdnej batérie a jej prevádzkový čas.

Vlastnosti a výbava

Známka za konektivitu zohľadňuje prítomnosť rôznych prvkov na nadviazanie spojenia: GPS, wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G alebo slot na SIM kartu.

Pri hodnotení fitness funkcií sme okrem základnej výbavy, ako je krokomer, prejdená vzdialenosť, výpočet spálených kalórií a monitoring spánkovej aktivity, zohľadnili aj nasledujúcu výbavu: integrovaný výškomer, meranie stúpania a klesania v metroch, integrovaný srdcový monitor, možnosť prepojiť náramku s externým srdcovým monitorom, nastavenie denných cieľov, automatické rozpoznanie rôznych aktivít, možnosť manuálne zmeniť práve vykonávanú fyzickú aktivitu a motivačné správy a upozornenia.

Pri inteligentných funkciách sme hodnotili prítomnosť upozornenia na textovú správu, e-mail alebo správu zo sociálnych sietí, jej čitateľnosť a možnosť odpovedať na ňu. Ďalej upozornenie na prichádzajúci telefonický hovor a možnosť jeho prijatia, ovládanie hudby a fotoaparátu mobilného telefónu.

Známka za výbavu odráža nasledovné vlastnosti: odolnosť voči vode, dotykový displej, podsvietenie displeja, prítomnosť budíka s údajmi o čase a veľkosť vnútornej pamäte.

Prihlásiť