Ako testujeme umývačky

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Umývací cyklus 58,5 %, dĺžka umývacieho cyklu 7,5 %, spotreba 14 %, hlučnosť 7,5 %, ovládanie 7,5 %, spracovanie 5 %.

Účinnosť umývania

Náplň umývačky je prispôsobená kapacite 12 súprav riadu. Náplň pozostáva celkovo z 96 kusov riadu (v prípade väčšej kapacity je úmerne navýšená) – plytkých, polievkových aj dezertných porcelánových tanierov, šálok a podšálok, pohárov, téglikov, vidličiek, nožov, lyžíc, kávových lyžičiek, mís a misiek, plastového boxu, antikorových panvíc a nádob na pečenie. Použitý bol štandardný umývací prostriedok IEC typ D. Leštidlo a soľ zodpovedajú európskemu štandardu EN 50242. Náplň je rozdelená na tri časti podľa miery znečistenia. V prvej sú nečistoty zaschnuté na vzduchu pri izbovej teplote, v druhej sú zapečené v rúre pri teplote 80 °C a v tretej (panvice a nádoby na pečenie) takisto v rúre, ale pri teplotách 120, respektíve 160 °C. Časť riadu sa ponecháva nezašpinená. Na znečistenie sa používa maslo, margarín, vajcia, špenát, ovsené vločky, káva, čaj, paradajková šťava, mlieko, zemiakový škrob a mleté mäso. Riad je následne do umývačky rozmiestnený tak, aby sa vedľa seba nenachádzali kusy znečistené rovnakou metódou. 

Sušenie

Po skončení umývacieho cyklu zostávajú dvere umývačky pol hodiny zatvorené. Ak sa dvierka otvárajú automaticky, prebieha hodnotenie takisto po tridsiatich minútach. Na každom kuse riadu sa hodnotia zaschnuté kvapky vody alebo stopy po stekajúcej vode.

Dĺžka umývacích programov

Obidva umývacie programy, teda hlavný a ekologický, sú merané zvlášť.

Spotreba

Spotreba elektrickej energie a vody je meraná v oboch sledovaných programoch počas celého trvania programu.  

Hlučnosť

Umiestnenie umývačky simuluje reálne podmienky v kuchyni, spotrebič je preto krytý zhora, spredu aj z bokov. Hluk produkovaný pri umývaní je meraný sonometrom umiestneným 1,2 metra od umývačky vo výške 0,7 metra nad zemou. Meranie prebieha v troch fázach – po jednej, piatich a desiatich minútach. Hlučnosť sa posudzuje aj subjektívne pre prípadné odhalenie nepríjemných zvukov.

Ovládanie

Na výslednú známku má vplyv hodnotenie návodu na použitie, jednoduchosť plnenia umývačky, manipulácia s košmi na riad, čistenie filtra alebo aj samočistiaca schopnosť umývačky.

Spracovanie

Hodnotenie výrobného spracovania je zamerané na dvere, dávkovače umývacieho prostriedku a leštidlá, vyhotovenie košov, umývacích ramien a ovládacích prvkov.

Prihlásiť