Ako testujeme vysavače

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

vysávanie 60 %, filtrácia prachu 10 %, hlučnosť a spotreba elektrickej energie 10 %, ovládanie 20 %
 
Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Vysávanie

Skúšky vysávania prebiehajú podľa normy ČSN EN 60312-1. Používajú sa originálne prachové vrecká, a štandardné (univerzálne) hubice, ak nie je stanovené inak.

Pri testovaní vysávania prachu z kobercov je do koberca typu Wilton mechanicky zanesený prach s presne definovaným zložením a veľkosťou častíc. Vysávače sú nastavené na maximálny výkon. Vysáva sa univerzálnou hubicou. Ak je vysávač vybavený turbokefou, vyskúšame ju tiež. Odborníci v laboratóriu zisťujú objem povysávaného prachu po jednom a po troch pohyboch "sem-tam". Celý proces prebieha minimálne dvakrát, v prípade veľkých odchýlok výsledkov je skúška vykonaná tretíkrát. Rovnaký postup je aplikovaný pri zisťovaní, či má obsah nádoby na prach vplyv na nasávací výkon. Zmeny výkonu sledujeme pri postupnom napĺňaní 100 g, 200 g a 400 g prachu.
Zbavovanie sa chlpov domácich zvierat z koberca simuluje skúška vysávania vlákien. Aby bola situácia podobná realite, kedy chlpy obvykle neležia len na povrchu koberca, ale sú zašliapané, uváľame koberec so syntetickými vláknami ťažkým kovovým valcom. Koberec je následne vysávaný pohybom "cik-cak". Traja hodnotiaci skúmajú koľko je takýchto pohybov potrebných na kompletné alebo aspoň najlepšie odstránenie vlákien. Rovnako ako v prípade vysávania prachu je použitá štandardná hubica, prípadne aj turbokefa.
Skúška vysávania podláh prebieha na keramickej dlažbe. Priebeh skúšky je obdobný ako pri vysávaní prachu z koberca aj pri vysávaní medzier.

Šírkou záberu hubice je myslená šírka vyčistenej stopy na tvrdej podlahe pri jednom pohybe vpred.
Schopnosť vysávača vysávať v rohoch a pri stenách zisťujeme porovnaním celkovej šírky hubice so šírkou záberu.

Filtrácia prachu

Do nádoby na prach pridáme prach s veľkosťou častíc medzi 0,3 a 20 mikrometrov. Pomocou špeciálneho prístroja je potom merané množstvo a veľkosť častíc, ktoré cez filter prenikli do okolitého prostredia.

Záťažový test

Test životnosti motora prebieha 550 hodín. Nasávací výkon je umelo znížený o 20 %. Prístroj je po každých 14 minútach prevádzky na 30 sekúnd vypnutý. Každých 100 hodín sú vymenené filtre a prachové vrecká. Napájací kábel navinieme celkom tisíckrát. Záťažový test nemal na celkové hodnotenie vplyv, ak ale motor alebo navíjanie kábla v teste zlyhali, bolo celkové hodnotenie vysávača limitované.

Spotreba a hlučnosť

Spotreba elektrickej energie je meraná pri vysávaní na koberci aj tvrdej keramickej podlahe. Hlučnosť spotrebiča zisťujeme okrem subjektívneho hodnotenia meraním akustického výkonu. Vysávač je nastavený na maximálny výkon, hubica zostáva položená na koberci a regulátor prívodu vzduchu je uzavretý.

Ovládanie

Na celkovej známke za obsluhovanie sa podieľa hodnotenie návodu na použitie (zrozumiteľnosť inštrukcií, čitateľnosť, kvalita ilustračných obrázkov), zostavenie a rozloženie vysávača (príprava na vysávanie), úchop, ovládače a indikátory (umiestnenie a prístupnosť, čitateľnosť indikátorov upozorňujúcich na výmenu prachového vrecka alebo filtra), jednoduchosť vysávania kobercov, podláh, schodov alebo iných povrchov (prechod cez káble, z podlahy na koberec, vysávanie pod nábytkom), údržba a čistenie (odstraňovanie nečistôt z hubice, výmena prachového vrecka alebo vyprázdňovanie prachovej nádoby), motorový a výfukový filter (prístupnosť, jednoduchosť vybratia, čistenia a inštalácie) a uskladnenie vysávača.

Prihlásiť