Ako testujeme malé kuchyňské spotřebiče

Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Zapékání (50 %), obsluha (35 %), konstrukce a zpracování (10 %), spotřeba energie (5 %)

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Limit hodnocení, tzn. snížení hodnocení kvality oproti váženému průměru, představuje v tomto testu zkouška bezpečnosti. Hlavní roli při jejím ověřování hrála vnější teplota spotřebiče během provozu. Pokud je příliš vysoká, hrozí popálení nebo poškození okolních předmětů.

Test zapékání

Zapékali jsme čtvercové plátky bílého chleba den po jeho zakoupení. Pro zapékání daného sendviče byly vždy použity plátky chleba ze stejného balení. U každého přístroje byly testovány dva sendviče ve dvou várkách, dohromady tedy čtyři. Časová prodleva mezi první a druhou testovanou várkou byla 30 sekund. Každý sendvič sestával ze dvou plátků chleba lehce potřených máslem, mezi něž jsme vložili po jednom plátku šunky a sýra. Zapékat jsme začali ve chvíli, kdy kontrolka signalizovala, že je přístroj dostatečně zahřátý a připravený k provozu. Zapékání jsme zastavili ve chvíli, kdy byl toast na povrchu dozlatova opečený.  Součástí testu bylo měření času nutného k zapečení, a dále hodnocení křupavosti sendviče nebo jeho textury. Zaměřili jsme se také na míru opečení, při jejímž zjišťování jsme na dané škále měřili procentuální podíl opečené plochy na každé straně sendviče. Zajímalo nás, zda některá jeho část není nedopečená a jiná třeba přepečená. Testovali jsme také stejnoměrnost opečení, u níž nás zajímalo, zda jsou obě strany sendviče opečeny stejně. Výborné a dobré hodnocení získávaly křupavé sendviče, které byly zapečené relativně rychle a stejnoměrně.

Test obsluhy a konstrukce

V této části testu jsme se zaměřili zejména na to, jak pohodlné je používání přístroje. Výborné a dobré známky dostávaly sendvičovače, s nimiž se pracovalo snadno, byly lehce ovladatelné, omyvatelné a disponovaly bohatým návodem k použití. U něj jsme kladně hodnotili velký font písma, jasně členěný návod a informace o bezpečném používání přístroje. Co se týká signalizace, zajímalo nás zejména, zda jsou její kontrolky umístěny na místě praktickém z hlediska používání. Pokud by přístroji chyběla kontrolka signalizující zapnutí či připravenost k provozu, hodnocení by se snížilo. V kategorii používání přístroje jsme kladně hodnotili snadnost vložení sendvičů do přístroje, dostatečně velký prostor pro prsty na rukojeti, snadnost otevírání víka i zavíracího mechanismu. Pokud bylo přístroj relativně obtížné otevřít nebo naopak zavřít, získával horší hodnocení. U konstrukce a zpracování jsme se zaměřovali hlavně na kvalitu materiálu a jeho odolnost vůči nejrůznějším mechanickým poškozením (poškrábání atd.) nebo umístění tlačítek.

Čištění a skladování

U testu čištění nás zajímala především snadnost omývání opékacích plotýnek i vnějšího povrchu přístroje. Dobré známky získávaly přístroje, které jsou lehce omyvatelné, u nichž nehrozí, že se do rohů či dalších nepřístupných částí dostanou zbytky jídla a na jejichž vnějších částech nezůstávají otisky prstů. U skladování nás zajímal prostor pro uložení kabelu a také stabilita přístroje. Hodnotili jsme například, zda nehrozí jeho pád, pokud jej uchováváme ve svislé pozici.

Bezpečnost

Hodnocení se týkalo jednak elektrické bezpečnosti, jednak bezpečnosti používání. U té jsme negativně hodnotili zejména příliš vysokou teplotu vnějšího pláště přístroje během provozu. Pokud měl výrobek teplotu vyšší než 90 stupňů Celsia, byl hodnocen nedostatečně. Naopak přístroj s teplotou do 60 stupňů získal výbornou známku. Sendvičovače s teplotou mezi těmito hranicemi lze považovat za lehce rizikové a získávaly dobré až průměrné hodnocení.

Prihlásiť