Ako testujeme příslušenství k vozu

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Sestavení 15 %, konstrukce 35 %, praktické zkoušky 50 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sestavení

Hodnotili jsme přehlednost návodu k použití a informace v něm obsažené, dále snadnost sestavení nosiče a jeho časovou náročnost.

Konstrukce

Zkoušeli jsme uzpůsobení nosiče pro převoz jízdních kol různých velikostí a hodnotili jsme jeho konstrukční prvky, kdy jsme se kromě praktické stránky nosiče zaměřili také na svěrná nebo nevhodná místa: například ostré hrany na rychloupínacích plastových maticích nebo čelistech pro uchycení rámu kola.

Dále nás zajímalo, jestli jsou nosiče vybaveny zabezpečením proti odcizení, tedy jestli mají zámky pro zamknutí nosiče k tažnému zařízení a zámky pro uzamknutí kol v nosiči. Celková známka zahrnovala také zrychlenou korozní zkoušku, při které jsme každý testovaný nosič umístili do zkušební korozní komory SC 1000, kde byly vzorky vystaveny na 48 hodin solné mlze. Sledovali jsme, jestli se na jednotlivých částech výrobku, například šroubech, maticích, nýtech, zámcích, trubkách, profilech nebo upínacím prvku na tažné zařízení, neobjevila červená rez.

Praktické zkoušky

S každým testovaným nosičem jsme vyzkoušeli, jestli je jeho připevnění k tažnému zařízení obtížné nebo snadné, jestli je návod k použití užitečný, zda je potřeba nářadí (pokud ano, jestli je součástí balení) a měřili jsme časovou náročnost tohoto úkonu.

Testovali jsme také snadnost připevnění kol k nosiči. Zaměřili jsme se na používání čelistí pro uchycení rámu kola a pásků pro zabezpečení kol a hodnocení také zahrnuje, zda se kola při převozu vzájemně dotýkají.

Při zkušebních jízdách jsme s každým nosičem ujeli 110 kilometrů na třech různých komunikacích a za různých povětrnostních podmínek:

1) dálnice; délka 50 km; rychlost 130 km/h,

2) silnice II. a III. třídy; délka 50 km, stoupání, klesání, prudké zatáčky, změny rychlosti; rychlost 10-80 km/h,

3) polní cesta; délka 10 km, díry, výmoly, hrubý štěrk, šotolina; rychlost 5-10 km/h.

Sledovali jsme, jestli nedochází k uvolňování upevňovacích prvků, zda se nosič nenaklání a jestli nedošlo k jeho poškození nebo k poškození jízdních kol. Také jsme zkoušeli, jak funguje sklápěcí mechanismus a jaký je přístup k jeho ovládání.

Prihlásiť