Ako testujeme kočárky

V testu: 15 dětských kočárků.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Vhodnost pro dítě 45 %, ovládání, manipulace 35 %, cizorodé látky 10 %, bezpečnost a životnost 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Pokud byl obsah cizorodých látek vyhodnocen známkou »dostatečná«, bylo celkové hodnocení kvality sníženo o půl známky; při »nedostatečném« hodnocení obsahu cizorodých látek nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Hodnocení obsahu cizorodých látek nemohlo být lepší než nejhorší jednotlivé hodnocení. Při »dostatečném« sezení a ležení mohla být skupina zkoušek zaměřených na vhodnost pro dítě lepší nejvýše o polovinu známky. Při »dostatečné« nebo »nedostatečné« známce v kategorii nastavení / změna nastavení, tlačení, parkovací brzda, jízdní vlastnosti a přenášení / transport bylo ovládání a obsluha lepší maximálně o polovinu známky.
 • Vhodnost pro dítě
  Sezení a ležení: Určovaly se antropologické poměry lůžka a sedátka (pokud bylo k dispozici) podle věku dítěte, a to i pomocí zkušebních figurín. Dále se hodnotilo čalounění, systém bezpečnostních pásů, pérování, vizuální kontakt dítěte s osobami tlačícími kočárek, směr pohledu dítěte. Byl-li kočárek vybaven pláštěnkou (ochrana proti dešti), prověřovalo se, zda dítě i čalounění kočárku je skutečně chráněno před deštěm (vlhkem).
 • Ovládání, manipulace
  Pět odborníků hodnotilo návod k použití, nastavení a přestavování kočárku, skládání a rozkládání, tlačení (mj. výšku madel, prostor pro nohy obsluhy), ovládání parkovací brzdy z různých pozic, jízdní vlastnosti (zatáčení, posouvání a brždění na pevných a nezpevněných plochách), nesení a přeprava na schodech, nakládání, čištění potahové látky (po potřísnění jogurtem).
 • Obsah cizorodých látek
  Plastové potahy madel, ochranné oblouky a díly, které se nacházejí v blízkosti madel, se analyzovaly z hlediska obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU); potahové látky v prostoru madel a hlavy dítěte v závislosti na materiálu pak z hlediska obsahu těžkých kovů, ftalátů, zpomalovačů hoření a fenolů. Dále se stanovoval obsah azobarviv a organocínových sloučenin.
 • Bezpečnost a životnost
  Zkoušky bezpečnost na základě normy EN 1888. Bezpečnost: kontrolovaly se bezpečnostní pokyny, bezpečnost vůči převržení (stabilita), brzdy, sklopný mechanismus, systém bezpečnostních pásů, mechanické zablokování. Trvanlivost: běžící pás s 72 000 překážkami, výkon v chůzi cca 100 km; zatížení kočárků 15 kg („dítě“) a 5 kg v košíku a 2 kg na rukojeti, rychlost 5 km/h. Kočárek také desetkrát tvrdě najel na hranu. Ohýbací kloub na madle byl podroben jednostrannému dynamickému zatížení, tažná síla 200 N. Zkoušky bezpečnosti se po testech životnosti částečně opakovaly.

Prihlásiť