Ako testujeme AV receivery

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Zesilovač 25 %, FM rádio 10 %, internetové rádio 10 %, video 10 %, obsluha 25 %, vztah k životnímu prostředí 10 %, vybavenost 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Pokud byl výstupní výkon hodnocen nedostatečně, bylo o půl známky sníženo hodnocení zesilovače. V případě, že byl vztah k životnímu prostředí hodnocen dostatečně a hůře, bylo o půl známky sníženo celkové hodnocení. Pokud bylo přehřívání hodnoceno nedostatečně, bylo o půl známky sníženo hodnocení vztahu k životnímu prostředí. V případě, že bylo zpracování hodnoceno nedostatečně, nemohlo být hodnocení vztahu k životnímu prostředí ani celkové hodnocení lepší.

Zesilovač

Poslechový test byl proveden ve smyslu ustanovení IEC 60268-13 za účasti pěti hodnotitelů. První část byla provedena s vysoce kvalitní soupravou 5.1 reproduktorů po automatické kalibraci. Režim prostorového zvuku byl zkoušen na čtyřech ukázkách z DVD a blu-ray disků obsahujících filmy a koncertní záznamy, následoval poslech tří hudebních skladeb (klasiky, jazzu a pop/rocku) ve stereo režimu. Další poslechový test proběhl s vysoce kvalitními stereo reproduktory bez použití automatického nastavení a jakýchkoliv funkcí upravujících zvuk.

Při hodnocení automatického nastavení reproduktorů bereme v potaz, zda jsou přístroje schopny rozpoznat akustické nedostatky místnosti (konkrétně rezonance hlubokých tónů) či zda je uživatel upozorněn na špatné zapojení reproduktorů. Posuzován byl také vliv automatického nastavení na kvalitu reprodukce.

Dále byl hodnocen odstup signálu od šumu v prostorovém i stereo režimu při reprodukci z digitálních i analogových vstupů. Výstupní výkon byl měřen při 1 kHz, 0,7% celkovém harmonickém zkreslení (THD) a impendanci 6 ohm v prostorovém režimu; ve stereo režimu s impedancemi 4 a 8 ohmů (uvedena a hodnocena vyšší hodnota).

FM rádio

Měření citlivosti příjmu, odstupu signálu od šumu a zkreslení zvuku ve stereo a mono režimu.

Internetové rádio

Hodnocení rychlosti spuštění přenosu a přepínání mezi stanicemi, dále pak výběru a ukládání stanic do seznamu oblíbených včetně počtu možných uložených stanic.

Video

U analogového signálu hodnoceny případné negativní vlivy receiverů na průchozí video, včetně křížové modulace mezi oblastmi videa a audia. Dále hodnocena kvalita digitálního signálu průchozího přes rozhraní HDMI a kompatibilita s 3D a ARC (Audio Return Channel). Ve zmíněných oblastech nebyly zjištěny žádné problémy. Součástí byly také vizuální zkoušky převodu analogového či digitálního signálu ve standardním rozlišení do Full HD rozlišení.

Obsluha

Dva odborníci a jeden poučený laik hodnotili návod k použití (úplnost, srozumitelnost, logiku a rozvržení), připojení a nastavení (identifikaci konektorů, zapojení, nastavení reproduktorů, programování FM tuneru), ovládání na přístroji a pomocí dálkového ovládání (rozvržení ovladače, základní použití, obsluha rádia a provádění nastavení) a rovněž pomocí aplikace pro chytré telefony a tablety (Android a iOS); dále displej na přístroji a menu na TV obrazovce a rovněž použití v domácí síti (nastavení připojení a použití v rámci protokulu DLNA a sytému Apple Airplay).

Vztah k životnímu prostředí

Hodnocení průměrné spotřeby elektrické energie v následující modelové situaci: 2 hodiny provozu v prostorovém režimu při hlasitosti 84 dB, 4 hodiny v různých režimech bez reprodukce zvuku a 18 hodin v režimech stand-by (průměr režimů eko, průchozí HDMI a stand-by s probuzením přes LAN). Dále hodnoceno zahřívání přístrojů a jejich zpracování (kvalita konstrukce a ovládacích prvků, citlivosti vůči rušení mobilními telefony, chování při zkratu na výstupech pro reproduktory, poruchy přístrojů).

Vybavení

Hodnocení rozsahu funkcí, možností připojení a vlastností přístrojů. Test elektrické bezpečnosti přístrojů, realizovaný ve smyslu ustanovení normy DIN EN 60065, neprokázal žádné závady.

Prihlásiť