Ako testujeme mikro hi-fi systémy

V testu (ve spolupráci se Stiftung Warentest): 13 mini a mikro hi-fi věží.
Ceny: v e-shopech v červenci 2010
 

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Zvuk 40 %, zesilovač 5 %, přehrávání poškozených CD 10 %, rozhlasový tuner 10 %, obsluha 25 %, vybavení 5 %, spotřeba el. energie 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Bylo-li hodnocení skupiny zkoušek Zvuk nebo Obsluha »dostatečně« nebo horší, mohlo být celkové hodnocení kvality maximálně o půl známky lepší. Hodnocení skupiny zkoušek Zvuk nemohlo být lepší v případě, že byl poslechový test hodnocen »dostatečně« nebo hůře. Skupina zkoušek Obsluha byla snížena o jednu známku při »dostatečném« návodu k použití nebo »nedostatečném« přístupovém času. V případě »dostatečné« spotřeby elektrické energie se snížilo celkové hodnocení kvality o půl známky. Spotřeba elektrické energie mohla být jen o jednu známku lepší, byla-li spotřeba elektrické energie ve stand-by hodnocena »nedostatečně«.
 • Zvuk
  Poslechový test: dva odborníci a dva poučení laici hodnotili kvalitu zvuku ve srovnání s vysoce kvalitní hi-fi soupravou na pěti nahrávkách hudby a mluveného slova. Kvalita zvuku sluchátkového výstupu byla hodnocena dvěma odborníky. Byla měřena maximální hlasitost (basů) a provozní hluk při vysoké a nízké hlasitosti.
 • Zesilovač
  Měření výstupního výkonu podle EN 61305-3 s různými zdroji. Hodnocení provozního hluku dvěma odborníky.
 • Přehrávání poškozených CD
  Měření citlivosti na přehrávání poškozených CD. Byly použity testovací disky s chybami v zápisu dat i fyzicky poškozená (poškrábaná) CD.
 • Rozhlasový tuner
  Hodnocení kvality příjmu rozhlasu přes kabel i přes anténu.
  Dva odborníci a jeden poučený laik hodnotili automatické vyhledávání a ukládání stanic.
 • Obsluha
  Dva odborníci a tři poučení laici hodnotili návody k použití, zapojení a uvedení přístrojů do provozu a jejich běžné použití. Byl hodnocen displej, ovládání na přístroji a pomocí dálkového ovládání, použití dokovací stanice pro iPod a použití USB paměti. Kromě toho byly hodnoceny přístupové časy pro načtení a výběr konkrétní skladby ze zvukového CD, CD s daty v počítačovém formátu a USB paměti.
 • Vybavení
  Hodnocení vybavení podle bodového schématu.
 • Spotřeba elektrické energie
  Byla hodnocena celková spotřeba elektrické energie (kWh/rok) podle následujícího profilu: 3 hodiny denně přehrávání CD při vysoké hlasitosti, 21 hodin stand-by (eco stand-by). Dále byla brána v úvahu spotřeba ve stand-by a v režimu vypnuto.
 • Další zkoušky
  Zkouška elektrické bezpečnosti podle EN 60065, zkouška odolnosti při zkratu a zkouška příjmu středních vln. Všechny zkoušky proběhly bez problémů.

Prihlásiť