Čekejte prosím...

Ako testujeme

Objektívne

Všetky výrobky nakupujeme tak ako Vy: v bežnej maloobchodnej sieti. Neprijímame výrobky na testovanie od výrobcov, tak ako komerčné periodiká. Tým je zaistená objektivita výberu a výsledkov. Časopis dTest vyhral všetky súdne spory o pravdivosť výsledkov svojich testov. Naše objektívne testy uznáva a podporuje Európska komisia. OSS TEST je jediná organizácia v Českej republike a na Slovensku spĺňajúca najnáročnejšie kritéria pre zapojenie sa do medzinárodných testov. Testy sú spracované tak, aby boli zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

celý text
 
 

Nezávisle

Skúšanie výrobkov prebieha v skúšobniach a laboratóriách v ČR aj v zahraničí. Nezávislosť našich skúšobní je zaistená dlhoročnými skúsenosťami našimi aj zahraničných partnerov, ktorí patria medzi najväčšie a najstaršie spotrebiteľské organizácie. Našim testom dôverujú milióny spotrebiteľov na celom svete. Výsledky testov rešpektujú najväčší svetoví výrobcovia. Testovacia metodológia simuluje bežné použitie výrobkov v domácnosti. Komerčné testy často iba zdôrazňujú technické inovácie, ktoré nemusia byť vôbec užitočné.

celý text
 
 

Bez reklám

Až polovica obsahu komerčných časopisov tvorí reklama; veľká časť recenzií a testov je skrytá reklama. Časopis dTest neprijíma žiadne reklamné ponuky. Náklady na vydávanie časopisu dTest a testovanie sú hradené z predaja časopisu a z verejných zdrojov; na rozdiel od komerčných médií nemôžu inzerenti ovplyvňovať výsledky našich testov. Výber výrobkov do testov prebieha nezávisle na výrobcoch a dovozcoch, výhradne na základe prieskumu trhu a priania spotrebiteľov. Jediné záujmy, ktoré dTest otvorene obhajuje, sú záujmy spotrebiteľov.

celý text
 
 
 

Odporučte článok známemu

 
Ochrana proti robotom